برندگان جوایز هفتگی

برنده جایزه قرعه کشی یک دستگاه آیفون ۱۱ پرو

جناب آقای یعقوب اسماعیل زاده

کد : ۵۱۷۹۲

برندگان جایزه بیشترین کد معرف

رتبهنام و نام خانوادگیتعداد کد معرف
۱بهروز جاوید۱۵۸
۲ارکان اسلامی تکالو۱۵۴

برندگان انتخاب مردمی هفته چهارم

رتبهنام و نام خانوادگیتعداد لایک
1ارکان اسلامی تکالو9151
2سمانه کیا8636
3علی علایی8578
4محمد رضا اسماعیل8569
5زهرا کیا8541
6فاطمه ربیعی نیا8514
7میثم کثیری8485
8محمد مهدی محمدی8484
9حسن ربیعی نیا8480
10امیر ریحانی پورساربانقلی8444

برندگان انتخاب مردمی هفته سوم

رتبهنام و نام خانوادگیتعداد لایک
1مهدی جامی5903
2بهروز جاوید3891
3مرتضی مسلمی3803
4فایزه علایی3693
5حورا علایی3653
6معصومه رییسی3625
7شهاب نیکو حرف3423
8سعیده سلطان احمدی3419
9اکرم دهشیری3240
10مهرداد جامی2693

برندگان انتخاب مردمی هفته دوم

رتبهنام و نام خانوادگیتعداد لایک
1مجتبی همت قدیم4724
2پویا همت قدیم4046
3حمیده عبدالهی4042
4سعید خدایی شهرک3830
5اسمعیل خدایی شهرک3576
6سعیده خدایی شهرک3570
7شوکت سعادتی3557
8صمد همت قدیم3555
9فاطمه رستم زاده3551
10مرتضی همت قدیم3395

برندگان انتخاب مردمی هفته اول

رتبهنام و نام خانوادگیتعداد لایک
1امیرحسام محمدی1735
2امید شاه حسینی1723
3معصومه محمدی1703
4ناصر محمدی1644
5زهرا سعیدی1636
6پریسا سعیدی1619
7مستانه کیا1570
8فایزه خوش قامت1528
9شبنم نیکو حرف1476
10آذین میرحیدری1432